Zaterdag

De dagopvang op zaterdag is bedoeld voor kinderen met verschillende problemen (waaronder autismespectrum stoornissen, ADHD en overige psychiatrisch (gerelateerde) problematiek). En wordt georganiseerd op pensionstal Kickersteijn te Starnmeer. Ook voor kinderen met meervoudige problematiek zijn er mogelijkheden. Er wordt gewerkt in groepjes van maximaal drie personen onder begeleiding van universitair en HBO geschoolde begeleiders. Een op een begeleiding behoort tot de mogelijkheden.

Wat doen we?

Er zijn vele leuke bezigheden te doen op de boerderij, welke gestructureerd worden aangeboden. Zo kunnen de kinderen zich vermaken met het verzorgen van kleine pony's, kippen, geiten en varkens en is er een kleine speeltuin aanwezig. Verzorgen houdt o.a. in: het borstelen van de pony's, lopen met de pony's, het voeren van de dieren en het schoonmaken van de stallen. Naast het verzorgen van dieren worden er ook andere activiteiten ondernomen, zoals het spelen van spelletjes, knutselen, er worden uitstapjes gemaakt en af en toe wordt er een film gekeken.

Wanneer?

De dagopvang wordt drie maal per maand op een zaterdag georganiseerd gedurende de hele dag (9.00-17.00). Terwijl de kinderen verschillende activiteiten ondernemen worden de ouders een dag ontlast.

Momenteel zijn er twee groepen voor kinderen met verschillende problematiek. Deze groepen zijn er de even weken van de maand.

Voor jongeren van 14 jaar en ouder met een onderwijsniveau van praktijkonderwijs en hoger bieden wij de Hangout groep. Voor meer informatie kijk onder het kopje Hangout.