Naschoolse begeleiding/ behandeling groep

Op maandag- dinsdag en woensdagmiddag is er op de locatie Krommenie een naschoolse (behandel) groep. De groep bestaat uit kinderen in de basisschoolleeftijd of met een cognitief niveau binnen de basisschoolleeftijd. Binnen de groep wordt o.a. gewerkt aan sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. Maar ook het omgaan met angsten, teleurstelling of boosheid kunnen onderdeel van de behandeling zijn. Voor ieder kind wordt een individueel plan opgesteld, deze wordt eens per 3 tot 6 maanden geevalueerd.

Op de maandag wordt er o.a. via spel, sport en creatief aan de doelen van kinderen gewerkt.Op de dinsdag zijn met name jonge kinderen waar het programma op wordt aangepast. Op woensdag is koken vast onderdeel van de middag. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende behandelmethodes waaronder cognitieve gedragstherapie. De groep wordt begeleid door tenminste 1 begeleider per 4 kinderen, soms ondersteund door een stagiaire. Waar nodig worden kinderen binnen of aansluitend op de groepstijd individueel behandeld of begeleid.

Praktische informatie:

maandag: 14.30 tot 18.00 uur

dinsdag: 15.00 tot 18.00 uur

woensdag: 13.00 tot 17.00 uur

Bij voldoende interesse kunnen wij ook op andere dagen een groep openen. Ook is het mogelijk om op de andere locatie (Koog aan de Zaan) een groep te starten.