Begeleiding

Bij Praktijk de Regenboog bieden wij verschillende vormen van begeleiding. Wij bieden individuele begeleiding en begeleiding groep. Voor begeleiding groep kunt u in het menu meer informatie vinden. De mogelijkheden voor individuele begeleiding vindt u hieronder.

De begeleiding vindt plaats in de praktijkruimte waar veel materiaal aanwezig is om mee te werken. De begeleiding kan een kortdurend zijn bijvoorbeeld 6 tot 12 weken. Hierbij komt het kind eens per week voor een uur naar de begeleiding.

De begeleiding kan ook langdurig worden aangeboden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het een ontwikkelingsstoornis zoals autisme betreft. De begeleiding zal dan om de drie maanden geevalueerd worden, er worden nieuwe doelen opgesteld of de begeleiding wordt gestopt of in andere vorm voortgezet.

Kinderen met bijvoorbeeld een stoornis binnen het autismespectrum, ADHD of een verstandelijke beperking hebben soms veel baat bij een vorm van begeleiding die voor meerdere jaren doorloopt. Ook dit is mogelijk. Het kind wordt dan bij knelpunten in de verschilende fases van zijn leven begeleid. Ook hier vinden regelmatige evaluaties plaats, waarop de zorg aangepast kan worden.

Een bijzondere vorm van begeleiding is de begeleiding van kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig niet binnen het onderwijs terecht kunnen. Voor meer informatie over deze doelgroep kunt u kijken bij 'project thuiszitters'.

Begeleiding thuis of op school

In sommige situaties is de begeleiding effectiever wanneer deze op locatie wordt aangeboden. Kinderen met een autisme spectrum stoornis bijvoorbeeld, hebben veel moeite om de geleerde vaardigheden toe te passen in een andere situatie. Wij bieden daarom ook ambulante hulp aan. Dit betekent dat de begeleiding ook thuis of op school kan plaatsvinden.

Mogelijke vormen van begeleiding (thuis) zijn:

- leren deelnemen aan het verkeer;

- reizen met openbaar vervoer (van huis naar school);

- inslijten van sociale vaardigheden;

- verbeteren omgang met broertjes of zusjes;

- verder leren omgaan met woede en frustratie (Stop-Denk-Doe), na behandeling;

- zo zelfredzaam mogelijk op school (of thuis) leren functioneren;

- oefenen van specifieke vaardigheden zoals fietsen, opruimen, met geld omgaan, solliciteren etc.