Visie en missie: 

Praktijk de Regenboog wil zorg bieden aan kinderen en jongeren in verschillende levensfases en met zeer diverse leer- en gedragsproblemen. Er is bewust gekozen voor een brede doelgroep en een breed en flexibel aanbod, omdat wij willen openstaan voor alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar. Wij willen er juist zijn voor kinderen en jongeren die niet zo maar ergens binnen een standaard aanbod passen. Ons logo van een kleurrijke regenboog illustreert dan ook goed de diversiteit van ons aanbod, onze mogelijkheden en onze doelgroep.

De zorg die Praktijk de Regenboog levert is zo veel mogelijk:

 •  Vraaggestuurd
 •  Maatwerk
 •  Planmatig (gestructureerd)

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat iedere client:

 • een vaste begeleider heeft
 • een eigen plan van aanpak heeft,de inhoud wordt in overleg opgesteld
 • zo veel mogelijk op de voor hem of haar gewenste tijd komt
 • op de voor hem of haar gewenste plek zorg ontvangt
 • welkom is
 • ook kinderen en jongeren met een complexe of bijzondere zorgvraag

De komende jaren willen wij ons verder richten op:

 • Bestendigen van de organisatie

 • De mogelijkheden van de organisatie uitdragen