Klachtenprocedure

Vanzelfsprekend zullen wij proberen om echte klachten te voorkomen. U kunt ten alle tijden bij ons komen om problemen te bespreken. Mocht het niet lukken om de problemen te bespreken met de vaste contactpersoon kunt u zich wenden tot een collega of Marije Hemmer. Mocht ook Marije Hemmer niet dejuiste persoon zijn kunt u vragen naar de vertrouwenspersoon.

Mocht het onverhoopt toch zo zijn dat u een officiele klacht wilt indienen is hiervoor de volgende procedure:

- meldt uw klacht persoonlijk of schriftelijk

- een medewerker zal contact met u opnemen

- de klacht wordt vastgelegd en er wordt een afspraak met u gemaakt voor vervolg

- volgens afspraak wordt de klacht in behandeling genomen

- een klacht wordt altijd intern besproken

- Mocht u een een ernstige klacht thebben, waarbij de beroepscode NVO (Nederlands Vereniging van Orthopedagogen) geschonden is, kunt u een beroep doen op het college van Toezicht. Zie artikel 4 en 42 van de beroepscode. De beroepscode is te vinden op de website van de NVO of bij ons op te vragen.