Aanmeldprocedure

Wij zijn een orthopedagogische praktijk met en een uiteenlopend aanbod. Wij bieden begeleiding en behandeling voor kinderen en jeugdigen met leer-en/ of gedragsproblemen in de leeftijd van ongeveer 4 tot jong volwassen leeftijd. Maar ook jongere kinderen en jong volwassenen zijn welkom. De begeleiding kan zowel op onze locatie als ambulant worden vormgegeven. De inhoud van begeleiding of behandeling wordt bepaald in samenwerking met ouders, school en- of eventueel andere betrokkenen.

Ons aanbod richt zich op kinderen en jongeren met uiteenlopende leer-en/ of gedragsproblemen. Ons aanbod is vraaggericht, dit wil zeggen dat u als zorgvrager veel kunt vragen, ook als een bepaalde vraag niet in ons standaard aanbod staat. Wij staat open voor bijzondere zorgvragen, bijvoorbeeld wat betreft locatie van hulp of complexere zorgvragen.

Als u een vraag heeft aan Praktijk de Regenboog dan:

  • kunt u per telefoon of per email contact opnemen. Hier ontvangt u enige eerste informatie n.a.v. uw vraag
  • maken wij een afspraak voor nadere kennismaking, een intakegesprek. Dit gesprek kan bij u thuis, bij een andere instelling, op een school of bij ons plaatsvinden.
  • plannen wij indien gewenst en noodzakelijk een moment van nader kennismaken of kijken op een van de groepen
  • maken we praktische afspraken voor het starten van de zorg en wordt er een overeenkomst aangemaakt
  • Start van de zorg
  • Het plan van aanpak wordt opgesteld als het kind/ de jongere 2-4 maal zorg ontvangen heeft. Zo hebben wij het kind/ de jongeren al een beetje leren kennen voordat we het plan opstellen

Voor het zorg-onderwijsarrangement geldt een aangepaste intakeprocedure die bestaat uit 3 gesprekken.

Voor informatie over de kosten en vergoedingen klik hier.