Tijdelijk verblijf

Praktijk de Regenboog organiseert voor jongeren van 12 t/m 20 jaar met een beperking, zoals autisme spectrum stoornis, ADHD, (lichte) lichamelijke en/of verstandelijke beperking, weekendopvang in combinatie met zelfredzaamheidsbevordering.

Jongeren met een beperking, zoals autisme, hebben vaak moeite met het zelfstandig uitvoeren van alledaagse bezigheden. Voor ouders is het aanleren van zelfredzaam gedrag in de thuissituatie vaak erg lastig. Jongeren nemen niet alles meer aan; thuis kunnen ze vaardigheden soms wel, maar in een nieuwe situatie niet; het loskomen van ouders, het op eigen benen gaan staan is voor velen een langdurig en lastig proces. Alles bij elkaar voor ouders een zware taak. Tijdens het weekend leren de jongeren vaardigheden zodat ze hun zelfredzaamheid kunnen vergroten en beter voorbereid zijn op vormen van begeleid of zelfstandig wonen.

Activiteiten

In het weekend wordt er thematisch gewerkt aan het zelfstandig uitvoeren van alledaagse bezigheden en het vergroten van de zelfredzaamheid van de jongeren. Daarnaast worden in het weekend in en rondom het vakantiepark leuke activiteiten ondernomen. Het programma wordt zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van de jongeren. Hierdoor kan het zijn dat het ene groepje net iets andere activiteiten doet dan het andere groepje.

Zelfredzaamheidsbevordering

Om de zelfredzaamheid te vergroten van de jongeren wordt er per weekend gewerkt aan een zelfredzaamheidsthema. Er zijn verschillende thema’s:  

  • Zelfverzorging en gezondheid (tandenpoetsen, douchen, schone kleding etc.) , 
  • Huishoudelijke vaardigheden (stofzuigen, dweilen, koken etc.) , 
  • Cognitieve vaardigheden (plannen, lijstjes maken, ergens naar toe gaan etc.), 
  • Maatschappelijke vaardigheden (reizen, de weg vragen, hobby's, werk etc.), 
  • Sociale vaardigheden (vrienden maken en behouden),
  • Financiën.

In het eerste weekend worden de vaardigheden van clienten geobserveerd. N.a.v. deze observatie volgt een gesprek met ouders en client. Na afronding van alle thema's wordt de voortgang middels een observatie gemeten. Er volgt opnieuw een gesprek waarbij met ouders en jongere naar de toekomst wordt gekeken. Indien gewenst kan de cyclus herhaald worden.

Wanneer

We proberen iedere vier weken een weekend te organiseren. Voor een overzicht van de weekenden van de tweede helft van 2020 klik hier.

Verblijf

De jongeren verblijven in vakantiepark RCN het Grote Bos in Doorn in een vakantiehuisje. Vrijdag om 17.00 uur vertrekken we gezamenlijk vanaf Praktijk de Regenboog in Krommenie naar het vakantiehuisje in Doorn. Zondagavond om 19.00 uur worden de jongeren weer opgehaald door hun ouder(s)/ verzorger(s) bij Praktijk de Regenboog. Per vakantiehuisje verblijven 3 tot 4 jongeren met één of twee vaste begeleider(s). Indien intensievere begeleiding noodzakelijk is, is dit, in overleg, mogelijk. De begeleiding bestaat uit universitair of HBO geschoolde (ortho)pedagogen en psychologen.

Aanmelden

Heeft u interesse, dan kunt u contact met ons opnemen via de contact pagina.

Er zal een afspraak worden gemaakt voor nadere kennismaking.