Zorg-onderwijsarrangement 'R Tussenuit

Voor sommige kinderen is het helaas heel moeilijk om op school goed te functioneren. Dit kan met veel verschillende factoren te maken hebben. Kinderen kunnen zeer moeilijk in een groep functioneren, er is (op dit moment) geen school die bij het kind past, de problematiek van het kind is nog niet geheel duidelijk, etc. Vaak is er sprake van complexe problematiek bijvoorbeeld binnen het autistisch spectrum, hechtingsproblematiek of een combinatie van verschillende soorten problematiek.
Voor kinderen en jongeren (4 t/m 18 jaar) bieden wij een zorg-onderwijsarrangement met dag)behandeling, begeleiding en onderwijs(activiteiten) te volgen. Dit aanbod is bedoeld voor kinderen die (tijdelijk of langdurig) niet meer naar school kunnen. Het betreft kinderen die wegens hun problematiek nergens terecht kunnen, vaak zijn andere vormen van behandeling niet effectief gebleken.
De kinderen/ jongeren krijgen programma op maat, aangepast aan de mogelijkheden van het kind/ de jongere. Onderwijsactiviteiten en behandeling zijn onderdeel hiervan, daarnaast wordt een breed scala aan andere activiteiten ondernomen. Hierbij kunt u denken aan creatieve activiteiten, spelen, gezelschapsspelletjes, buiten spelen, boerderij, zwemmen etc. Dit alles met het doel om, waar mogelijk, terug te gaan naar een passende school binnen regulier aanbod.

De begeleiding wordt gegeven door pedagogen, psychologen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. De begeleiding kan individueel of in een groepje (4-6 kinderen/ jongeren met 2 begeleiders) worden vormgegeven, dit afhankelijk van wat een kind aan kan. Wanneer het kind toe is aan terugplaatsing binnen het onderwijs kan terugplaatsing op afstand of in zeer intensieve vorm worden begeleid.


Voor vragen over de mogelijkheden, neem gerust contact op. Ook voor vragen op gebied van onderwijs, het zoeken van een passende school, thuiszitten etc. bent u van harte welkom.

Op dit moment hebben wij plek op een groep jongeren tussen de 10 en 15 jaar, voor anderen groepen is er helaas een wachttijd, de duur is helaas moeilijk in te schatten. Neem gerust contact op om te vragen wat de mogelijkheden in uw situatie zijn.