Hangout

Hangout is bedoeld voor jongeren van 14 t/m 21 of 22 jaar. Jongeren met een onderwijsniveau van praktijkonderwijs en hoger. Jongeren die het leuk vinden samen activiteiten te ondernemen, maar dit ook soms lastig vinden. Bedoeld om te leren sociale vaardigheden te versterken, te oefenen met plannen en organiseren van activiteiten en toe te werken naar latere zelfstandigheid in het dagelijks leven.

Voor meer specifieke informatie kunnen jongeren hier klikken en ouders en hulpverleners hier .