Psychologisch Onderzoek

Wanneer uw kind niet goed kan meekomen op school of wanneer er vragen zijn over de ontwikkeling van het kind is het mogelijk om een psychologisch onderzoek te laten doen. Een psychologisch onderzoek geeft een goed beeld van de beperkingen, het functioneren en de mogelijkheden van een kind. In een intakegesprek wordt met u de problematiek besproken en wordt er een plan gemaakt voor het onderzoek. Na afloop worden de conclusies met u en indien mogelijk met de school besproken.

Psychologisch onderzoek kan zowel als los onderzoek of als onderdeel van een groter onderzoek afgenomen worden. Kosten van onderzoek kunnen soms deels of geheel door scholen bekostigd worden.