Observatie

Heeft uw vragen over het gedrag van uw kind thuis of op school? Is uw kind erg teruggetrokken? Of juist erg druk en aanwezig?
Onderdeel van onderzoek kan een observatie zijn. Een observant komt ter plaatse observeren, ook video-observatie is mogelijk. Van de observatie wordt een verslag gemaakt, dit verslag wordt met u en overige betrokkenen besproken.
Een observatie kan onderdeel zijn van een groter onderzoek of een op zichzelf staand onderzoek.