Dyslexie en Dyscalculie

Onderzoek naar de leerstoornissen dyslexie en dyscalculie is beiden mogelijk.

Een onderzoek bestaat uit een dossieronderzoek (gegevens door de school aangeleverd), psychologisch onderzoek (indien nodig) en onderzoek naar de specifieke leerstoornis. De resultaten van onderzoek worden met ouders en indien mogelijk met de school besproken. Indien van toepassing wordt er een dyslexieverklaring of dyscalculieverklaring afgegeven, dit gebeurt in samenwerking met een collega.

Voor dyslexie geldt dat het onderzoek en behandeling bij (een vermoeden van) ernstige enkelvoudige dyslexie vergoed kan worden door de zorgverzekering. Indien wij vermoeden dat dit voor uw zoon/ dochter van toepassing is informeren wij bij een collega die deze zorg kan bieden en verwijzen wij door. Bij ons is vergoede dyslexiezorg nog niet mogelijk.

Niet ernstige enkelvoudige dyslexie en dyscalculie worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Soms kan een school wel een deel of zelfs het gehele onderzoek vergoeden.