Ouderbegeleiding

Praktijk de Regenboog biedt ouderbegeleiding aan. Als een kind autisme of een andere diagnose krijgt is het voor ouders vaak een opluchting dat de problemen erkend worden. Het blijkt soms meer te zijn dan opvoedingsproblemen alleen. Maar hoe ga je daar vervolgens mee om? Hoe kun je je kind het beste begeleiden? Dat is niet altijd vanzelfsprekend.

Tijdens de ouderbegeleiding kunnen ouders hun verhaal kwijt en is er ruimte voor vragen zoals: wat houdt de diagnose eigenlijk in? Hoe kan ik mijn kind het beste begeleiden? Elk kind is anders, evenals elke ouder. Tijdens de begeleding kan er specifiek ingegaan worden op lastige situaties en er wordt advies op maat gegeven.

De ouderbegeleiding wordt gegeven in de praktijkruimte aan de Badhuislaan. Soms is het lastig om de problemen te omschrijven en kan thuisbegeleiding een uitkomst bieden, ouderbegeleiding kan desgewenst ook thuis gegeven worden. Ouderbegeleiding kan gegeven worden in combinatie met begeleiding voor het kind.

Ons doel is ouders te ondersteunen en te zorgen dat zij hun kinderen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Wij richten ons op zorg op maat zodat iedereen de zorg krijgt die het nodig heeft.

Wist u dat wij ook een groepstraining hebben voor ouders? Wij bieden de training ' Pubers met ADHD'. De training kan groepsgewijs of individueel aangeboden worden. In de training wordt ingegaan op de dagelijkse problematiek van jongeren met ADHD en hoe hier mee om te gaan. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 90 minuten. Januari 2015 start een nieuwe training voor meer informatie klik hier.