Speltherapie

Speltherapie is een vorm van therapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Speltherapie kan kinderen van 3 tot en met 12 jaar helpen om over traumatische ervaringen, emotionele problemen, maar ook sociale problemen heen te komen of ermee om te leren gaan. Soms weet u als ouder niet hoe het komt dat uw kind 'ander' gedrag laat zien. U merkt dat het niet goed gaat met uw kind of dat het gedrag van uw kind ineens verandert. Speltherapie zou dan een oplossing kunnen zijn. Via spel kunnen kinderen verlangens laten zien, gevoelens uiten en dingen die ze hebben meegemaakt naspelen, opnieuw beleven en verwerken. Volwassenen praten vaak als zij ergens tegen aanlopen. Kinderen laten die zien via spel.

Kinderen die baat hebben bij speltherapie kunnen problemen ervaren op de volgende gebieden:

  • traumatische ervaringen, zoals het verlies van belangrijke personen, veranderingen in de thuissituatie of gezinssamenstelling;
  • emotionele problemen, zoals problemen met het uiten van gevoelens, een gebrek aan;
  • zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld en hechtingsproblemen;
  • sociale problemen, waaronder moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenoten of volwassenen.

De therapie zal wekelijks plaatsvinden op een vast tijdstip en in een vaste speelkamer. In de speelkamer is allerlei spelmateriaal aanwezig. Er is voor elke leeftijd, ontwikkelingsfase en elk belevingsniveau materiaal beschikbaar. In de speltherapie wordt de eerste paar sessies gewerkt aan de vertrouwensband tussen het kind en de speltherapeut.In de speltherapie zal de speltherapeut een non-directieve houding aannemen. Dit houdt in dat de theraeut het kind volgt in zijn of haar spel. Het kind bepaald zelf met welk speelgoed hij/ zij speelt. Door mee te spelen en door interventies in het spel te doen zal de speltherapeut het kind helpen zijn of haar belevingen te uiten en te verwerken. Het is een therapievorm waarin gecommuniceerd wordt door beelden in het spel en door creativiteit.