Behandeling

Bij Praktijk de Regenboog bieden wij verschillende vormen van behandeling voor kinderen en jeugdigen in de leeftijd van ongeveer 4 tot 18 jaar met problematiek of combinaties van problematiek. Behandeling kan op onze locatie, thuis als op school plaatsvinden.

Praktijk de Regenboog maakt veelal gebruik van cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie gaat er vanuit dat hoe we denken (gedachten) invloed heeft op hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. Andersom heeft hoe we ons voelen en gedragen ook weer invloed op hoe we denken. Sommige mensen selecteren of verwerken informatie uit bepaalde situaties herhaaldelijk op een disfunctionele manier waardoor er klachten kunnen ontstaan als bijvoorbeeld angsten, depressies en gedragsproblemen. Door middel van cognitieve gedragstherapie krijgt men meer inzicht in hun manier van denken, gevoelens en gedrag. Door het toepassen van verschillende technieken zal er geleerd worden hoe je gedachtes bijvoorbeeld om kunt buigen en hoe je situaties anders leert interpreteren en verwerken. Dit heeft weer invloed op hoe we ons voelen en gedragen, waardoor het gedrag en gevoel verandert kan worden. Er wordt bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van gedragsexperimenten om inzicht te geven hoe je je eigen gedrag kan beïnvloeden. Tevens kunnen er huiswerkopdrachten worden meegegeven om het geleerde toe te passen in de praktijk. De cognitieve gedragstherapie wordt afgestemd op het kind. Dit betekent dat naast het voeren gesprekken bijvoorbeeld ook gebruik wordt gemaakt van spelletjes, rollenspel en  creatieve activiteiten als het maken tekeningen.

Praktijk de Regenboog biedt o.a. behandelingen voor:

-    Leerproblematiek of een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie);
-    Psycho-educatie
De persoon zelf, ouders of familieleden hebben soms hulp nodig om bijvoorbeeld om te leren gaan met de beperking. Door middel van Psycho-educatie kan er informatie worden gegeven over de beperking, de gevolgen, en hoe daarmee om te gaan;
-    Sociale vaardigheidstraining;
Spelenderwijs sociale vaardigheden ontwikkelen en bevorderen. Samen worden activiteiten ondernomen zoals spelen van spelletjes, vrij spel, rollenspel, bewegingsactiviteiten en creatieve activiteiten. Daarnaast wordt er ook aandacht gegeven aan de sociale emotionele ontwikkeling door het leren herkennen, omgaan met en uiten van emoties.
-    Gedragsproblemen
Leren omgaan met woede en frustratie (Stop-Denk-Doe);
-    ADHD
Kind of jeugdige
Oudercursus (Pubers met ADHD);
-     Angsten
 Verminderen van angsten (Denken + Doen= Durven);
-    Depressie
(Pak aan) en (Denk goed- voel je goed)
-    Hechtingsproblematiek
-    Autisme
(Ik ben speciaal) en (ik en autisme);
- Speltherapie (zie kopje speltherapie in het menu)

Ook voor andere vormen van problematiek zou het kunnen zijn dat wij hier mogelijkheden voor hebben. Informeer gerust.

Voorafgaand aan behandeling starten wij met een intakegesprek. Hierin komen zowel de positieve aspecten van een kind als ook de zorgenpunten naar voren. In het gesprek wordt gekeken wat wij eventueel zouden kunnen doen voor kind en/of ouders. Aan de hand van het gesprek en eventuele eerdere verslaglegging en/of onderzoek wordt er een passende behandeling (behandelmethode) gekozen. Er wordt een plan van aanpak gemaakt waarin de doelen en afspraken staan vermeld. Tevens wordt er een behandelovereenkomst opgesteld. De behandeling zal om de drie maanden worden geëvalueerd. Na een evaluatie kunnen er nieuwe doelen worden opgesteld of de behandeling wordt gestopt of in andere vorm voortgezet. Bij een kortdurende behandeling zal er aan het einde van de behandeling worden geëvalueerd met ouders en indien nodig tussentijds op aanvraag van ouders of Praktijk de Regenboog.